Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management

De master in de bestuurskunde en publiek management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke sector een modern bestuur te garanderen. Efficiënt leiding geven berust op een juiste dosering van kennis en vaardigheden.

AACSB International Logo

Deze opleiding is geaccrediteerd door AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB is een wereldwijde non-profitorganisatie waarvan de accreditatieprocessen ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn.

https://www.aacsb.edu/about-us

EAPAA

De European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) accrediteert academische programma's in publieke administratie in Europa om de kwaliteit en innovatie te waarborgen. Sinds de oprichting in 1999 heeft EAPAA meer dan 70 programma's geaccrediteerd, waaronder ons programma. EAPAA richt zich op missie-gebaseerde evaluaties en contextuele factoren.

https://eapaa.eu/

ICAPA

De International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA) accrediteert wereldwijd programma's in publieke administratie. ICAPA heeft een internationale focus en richt zich zowel op de huidige als toekomstige kwaliteit, effectiviteit en relevantie van het curriculum.

https://www.iias-iisa.org/accreditation/

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatproblematiek en digitalisering: zowat iedereen heeft er een mening over, maar een echte oplossing vinden, blijkt erg uitdagend. Een deel van het probleem is wellicht dat iedereen focust op een onderdeel van de oplossing: economisch, politiek, juridisch, technologisch ...

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management situeert zich op de breuklijn tussen Politieke Wetenschappen, Economie en Recht. Stop deze drie opleidingen in de mixer en je krijgt de boeiende smeltkroes Bestuurskunde en Publiek Management. Je leert hoe de overheid werkt, hoe beslissingen worden genomen op alle bestuursniveaus en je hebt een grondige kennis in bestuur, beleid, recht, economie, politiek en management. Je vertrekt vanuit maatschappelijke uitdagingen en gaat er actiegericht mee aan de slag. Het vraagt namelijk volledig andere skills om een publieke organisatie te managen dan om een bedrijf te doen draaien. Bij een openbare instelling dien je rekening te houden met andere stakeholders: de regels die de overheid oplegt, burgers die bepaalde rechten verworven hebben en inspraak eisen, politieke partijen die druk uitoefenen …

Tijdens deze unieke opleiding in Vlaanderen combineer je verschillende invalshoeken om zo een “tolk” te worden die de verschillende stakeholders op elkaar kan afstemmen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In de masteropleiding verdiep je je in belangrijke domeinen voor een manager van een publieke of social profit organisatie. Je bestudeert het vierdimensionaal model van HRM om een performant en geïntegreerde aanpak van het menselijk kapitaal in je organisatie te bewerkstelligen. Je verkrijgt inzicht in de voorziening en aanwending van de financiële middelen, de instrumenten ter controle en verantwoording hiervan (begroting, boekhouding en audit) en over welke analysetechnieken je beschikt om de cijfers te interpreteren. Daarnaast leer je de belangrijkste management theoriëen, denk- en analysekaders en hoe je deze toepast op publieke organisaties. Complexe sturingsverhoudingen tussen overheid en markt, overheid en middenveld en tussen overheden onderling kan je inventariseren en analyseren. Dit doe je op concrete beleidsdomeinen zoals voedselveiligheid, elektriciteit, grote infrastructuurprojecten, welzijnsbeleid, … Al deze activiteiten leer je plaatsen in een internationaal vergelijkend perspectief. Je ontdekt de mogelijkheden en gevolgen van ICT binnen overheden (eGovernement) en leert de relatie tussen burger en bestuur begrijpen door instrumenten als referenda, ombudsfuncties en openbaarheid van bestuur gericht te hanteren. Tot slot perfectioneer je jouw onderzoekscompetenties met de masterproef. Die peilt naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking.

Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management leidt jongeren op die een maatschappelijke impact willen hebben (bv. op het vlak van klimaat, expertenadvies en digitalisering). Afgestudeerden komen vaak terecht in de publieke, social profit of non-profit sector: de Europese instellingen, de Vlaamse en federale overheid (o.a. ministeries), de rechterlijke macht, politieke partijen, gemeentebesturen, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, cultuurcentra, etc. Zij kunnen ook aan de slag in het bedrijfsleven of consultancy. Concrete jobs van alumni Bestuurskunde en Publiek Management: expert die de klimaatplannen van een provincie uitrolt, projectmedewerker Digitalisering bij de Vlaamse overheid of de Europese Unie, stafmedewerker op het kabinet van een minister, Human Resources-expert in een ziekenhuis, een consultant die evalueert hoe de EU de banken- of migratiecrisis aanpakte, financieel auditor bij een overheidsbedrijf …

 

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord