Bachelor of Arts in de geschiedenis

De geschiedenisopleiding leidt historici op met een onderzoeksgerichte attitude en een brede blik op de wereld. Het gaat over veel meer dan louter geheugenwerk of de opsomming van historische feiten. Het vraagt een kritische houding ten opzichte van historische bronnen en een wetenschappelijk inzicht in het waarom en de samenhang van historische gebeurtenissen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De geschiedenisopleiding aan de Universiteit Gent vormt historici met een onderzoeksgerichte attitude en een brede blik op de wereld. Als historicus beschik je niet alleen over een goede kennis van de humane en sociale wetenschappen en van de geschiedenis, maar ook over een kritisch inzicht in maatschappelijke processen en structuren. Je hebt eveneens een wetenschappelijkkritische houding tegenover het verleden en het heden, je kunt op zelfstandige basis historisch onderzoek verrichten, je kunt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (schriftelijk en mondeling) voorstellen aan een breed publiek en je kunt deelnemen aan het hedendaags maatschappelijk debat.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je bent gefascineerd door het verleden, vanwege het verleden zelf, maar ook omdat je de structuren van je eigen tijd beter wilt leren begrijpen. Je wil niet alleen weten wat er gebeurd is, maar vooral ook waarom. Geschiedenis studeren vraagt veel meer dan enkel geheugenwerk, je moet in staat zijn om inzicht te krijgen in de samenhang van historische gebeurtenissen. De opleiding vereist ook een kritische houding ten opzichte van zowel de bronnen als de talrijke geschiedkundige theorieën. Je bestudeert de bronnen nauwgezet en je studie heeft dus iets weg van detectivewerk gecombineerd met kritisch schrijverschap. Aanleg en belangstelling hebben voor vreemde talen (Frans, Engels, Duits) komt goed van pas bij het verwerken van het bronnenmateriaal en de historische literatuur. Voorkennis van het Latijn en/of het Grieks kan ook een voordeel zijn als je ervoor kiest om je te verdiepen in de klassieke oudheid of middeleeuwen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Bachelor

In het eerste jaar volg je vijf algemene vakken. Het zijn inleidingen op enkele essentiële menswetenschappen (wijsbegeerte, kunst en literatuur) en twee historische basisvakken (Historische kritiek en Wereldgeschiedenis). Daarnaast krijg je tijdens de drie jaren van de bachelor drie soorten vakken:

  • kennis- en inzichtsvakken (overzichten van periodes en van de grote themata in de geschiedenis);
  • historische praktijkvakken (begeleide ‘oefeningen’ waarin geleerd wordt zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren);
  • inleidingen in de humane en sociale wetenschappen (niet-historische vakken).

Onderwijsvormen zoals hoorcolleges, werkcolleges en begeleide zelfwerkzaamheid worden gecombineerd. Naarmate de bachelor vordert, neemt het belang van werkcolleges en eigen onderzoeksinspanningen toe. De zelfstandig uitgewerkte bachelorpaper is hiervan een bekroning.
In je derde jaar kies je ofwel het traject ‘geschiedenis’ ofwel het traject ‘onderwijs’. In het traject geschiedenis heb je de keuze tussen een praktijktraject, een keuze uit de clusters of een minor. De minor geeft je de kans om een blik te werpen over de muren van je eigen discipline en bepaalde historische vraagstellingen op een interdisciplinaire manier te benaderen. Het traject onderwijs is de ideale voorbereiding op de educatieve master.
Jaarlijks gaan enkele tientallen studenten uit het derde jaar één of twee semesters studeren in een buitenlandse universiteit. De opleiding beschikt over een goed uitgebouwd internationaal academisch netwerk en biedt meer dan 40 bestemmingen aan (met telkens een of meerdere plaatsen) verspreid over heel Europa.

Master

De echte vakspecialisatie gebeurt in de masteropleiding. Je kiest voor een onderzoeksproject in een bepaalde periode (bv. middeleeuwen), in een bepaald thema (bv. stadsgeschiedenis) of in een bepaalde regio (bv. geschiedenis van Afrika). De opleiding is geconcentreerd rond de masterproef, het zelfstandig afstudeerwerk. Vakken en werkcolleges sluiten aan bij de gekozen invalshoek.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als geschiedkundige kun je – dankzij de brede contouren en de wetenschappelijke diepgang van de opleiding – je kennis en vaardigheden gebruiken in tal van beroepen. Afgestudeerde historici zijn terug te vinden in alle lagen van het maatschappelijke leven: onderwijs, cultuur, administratie, journalistiek, wetenschappelijk onderzoek, diplomatie, sociale sector, uitgeverijen, banken en verzekeringen. Historici stromen ook opvallend vlot door in bijkomende opleidingen, zoals archiefwetenschappen, communicatiewetenschappen of sociale wetenschappen. Het polyvalente, flexibele en kritische karakter van de vorming biedt zeker een duidelijk voordeel.