Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (Arabistiek en islamkunde)

In de opleiding Oosterse talen en culturen worden een aantal sleuteltalen aangeboden. Niet minder dan 1 op 2 wereldburgers spreekt één van de hier gedoceerde talen. Het gaat om historisch 'rijke' talen met een grote invloed op het doen, laten en denken van een groot deel van de wereldbevolking.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren