Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (Duits - Spaans)

De opleiding taal- en letterkunde: twee talen biedt een programma aan dat aangepast is aan de eisen en maatschappelijke noden van onze tijd. Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het bovendien steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal.

Voor wie?

Als je wilt starten met de studie van taal- en letterkunde dan heb je een liefde en aanleg voor talen, niet alleen voor de taal als praktisch instrument maar ook voor de taal als uiting van een cultuur. Je combineert twee talen en twee wetenschappelijke disciplines. Het programma bevat daarom vakken als taalvaardigheid, geschiedenis en cultuur, taalkunde en letterkunde. Kies je voor Nederlands, Frans en Engels dan wordt verwacht dat je een actieve kennis hebt van de basiswoordenschat en grammatica van die talen. Voor Italiaans, Spaans, en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. Bij Duits, Grieks en Latijn wordt rekening gehouden met de kennis opgedaan in het middelbaar onderwijs. Studenten zonder voorkennis worden extra begeleid. Als je kiest voor de studierichting twee talen, dan kies je voor een opleiding met veel persoonlijk werk dat echter lichter, aangenamer en boeiender wordt naargelang je motivatie en aanleg.

Opbouw

Aan de Universiteit Gent kies je twee talen uit een aanbod van negen.

De uurroosters worden zo opgesteld dat je twee talen uit een verschillende kolom zonder enig probleem kunt combineren. Nederlands, Engels en Frans kunnen dus met alle andere talen worden gecombineerd, maar ook voor Duits, Grieks, Italiaans, Latijn, Spaans en Zweeds zijn er ruime combinatiemogelijkheden voorzien. Het is echter niet mogelijk om twee talen uit eenzelfde kolom te combineren.

  • Bachelor
De bacheloropleiding steunt op drie grote pijlers. Vooreerst zijn er de vijf algemene vakken uit het gemeenschappelijke pakket van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ze reiken algemene basisinzichten in de humane wetenschappen aan. Daarnaast zijn er de opleidingsspecifieke vakken. Zij bieden noodzakelijke kennis, methodes en vaardigheden die de taalspecifieke vakken overschrijden. De derde en omvangrijkste pijler is de studie van twee talen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. In je derde jaar krijg je de gelegenheid om de studie van één van de twee gekozen talen extra te beklemtonen, en eveneens om je in de taal- of letterkunde te specialiseren. Hiermee kan je je meteen ook voorbereiden op de keuze van je masterstudie. Elk van de talenpakketten bestaat uit drie delen: een taalvaardig, een letterkundig en een taalkundig deel.
Ten slotte is het van groot belang om ook de geschiedenis en de cultuur (in de brede zin van het woord) van de bestudeerde taalgebieden te kennen, zodat je ook weet hebt van de politieke, maatschappelijke en culturele contexten waarbinnen taal en literatuur functioneren.
  • Master

Nadat je het bachelordiploma hebt behaald, heb je rechtstreeks toegang tot de Master in de taal- en letterkunde. Je kiest dan minstens één taal aansluitend op de gekozen talen uit de bachelor. Je kunt ook rechtstreeks naar de Master in de vergelijkende moderne letterkunde waarbij je voortbouwt op het traject literatuurwetenschap uit het derde jaar bachelor, of naar de Master in de historische taal- en letterkunde die in het verlengde ligt van het gelijknamige traject uit datzelfde derde jaar. Na afloop van je bachelor of master kun je je ook nog in de taal- en letterkunde van een derde taal verdiepen via een postgraduaat.

Waarheen?

Je diepgaande academische vorming met een goede talenkennis, een verfijnd taalgevoel, en een goed inzicht in zowel literaire als niet-literaire teksten, samen met algemene competenties als een creatief, probleemoplossend vermogen en een attitude van levenslang leren, zullen ervoor zorgen dat je in verschillende sectoren terecht kan.

Veel afgestudeerden in de Taal- en letterkunde vinden een gepaste baan in het bedrijfsleven (administratie, communicatiebureaus, public relations of marketing, bank- en verzekeringswezen enz.) en in het onderwijs, traditioneel een belangrijke afzetmarkt. Ook in het onderwijs voor volwassenen gaan veel studenten Taal- en letterkunde aan de slag.
Anderen zullen aan de slag kunnen als journalist, vertaler, redacteur of corrector, en dat in diverse media en sectoren van de bedrijfswereld. De culturele sector biedt arbeidskansen in musea, bibliotheken, culturele centra, festivals en organisaties. Voor afgestudeerden met een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de taal- of letterkunde biedt het wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijke perspectieven.
Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat meer dan 90% van de afgestudeerden Taal- en letterkunde werk vindt binnen het jaar. Een lijst met concrete beroepen van de afgestudeerden vind je op: www.taalenletterkunde.ugent.be/beroepen.