Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (Engels - Duits)

Talenkennis wordt steeds belangrijker door de toename van mobiliteit en de schaalvergroting van internationale contacten. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context van een taal is ook van cruciaal belang.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maat­­schappelijke context waarbinnen de communicatie plaatsvindt en op een goede kennis van het culturele en meer bepaald het literaire erfgoed.

Voor wie

Als je wilt starten met de studie van taal- en letterkunde dan heb je een liefde en aanleg voor talen, niet alleen voor de taal als praktisch instrument maar ook voor de taal als uiting van een cultuur. Je wilt de taal, de literatuur en de cultuur op een systematische en wetenschappelijke manier bestuderen.

Kies je voor Nederlands, Frans en Engels dan wordt verwacht dat je een actieve kennis hebt van de basiswoordenschat en grammatica van deze talen. Voor Duits, Italiaans, Spaans, Latijn, Grieks en Zweeds heb je geen voorkennis nodig.

Daarnaast is het zo dat als je kiest voor de studierichting twee talen, dat je dan niet alleen kiest voor een pakket les en oefeningen, maar ook voor veel persoonlijk werk dat echter lichter, aangenamer en boeiender wordt naargelang je motivatie en aanleg.

Structuur

Aan de Universiteit Gent kies je twee talen uit een aanbod van negen.

De uurroosters worden zo opgesteld dat je twee talen uit een verschillende kolom zonder enig probleem kunt combineren. Nederlands, Engels en Frans kunnen dus met alle andere talen worden gecombineerd, maar ook voor Duits, Grieks, Italiaans, Latijn, Spaans en Zweeds zijn er ruime combinatiemogelijkheden voorzien. Het is echter niet mogelijk om twee talen uit eenzelfde kolom te combineren.

> Bachelor

De bacheloropleiding steunt op drie grote pijlers. Vooreerst zijn er de vijf algemene vakken uit het gemeenschappelijke pakket van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ze reiken algemene basisinzichten in de humane wetenschappen aan. Daarnaast zijn er de opleidingsspecifieke vakken. Zij bieden noodzakelijke kennis, methodes en vaardigheden die de taalspecifieke vakken overschrijden. De derde en omvangrijkste pijler is de studie van twee talen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. Elk van de talenpakketten bestaat uit drie delen: taalvaardigheid, een letterkundig en een taalkundig gedeelte. In het derde jaar kies je ook een ‘optietraject’ dat je voorbereidt op een latere studie of loopbaan. Het educatieve traject bv. leidt je toe naar de educatieve master. Je kan er anderzijds voor kiezen om een derde taal te studeren of je verder te verdiepen in de algemene taal- of letterkunde. Het is ook mogelijk om vakken op te nemen uit voorbereidingsprogramma’s die toegang geven tot een aanvullende (master)studie. Je studietijd kan een extra dimensie krijgen als je ervoor kiest een tijdlang te gaan studeren in het buitenland. Ten slotte is het van groot belang om ook de geschiedenis en de cultuur (in de brede zin van het woord) van de bestudeerde taalgebieden te kennen, zodat je ook weet hebt van de politieke, maatschappelijke en culturele contexten waarbinnen taal en literatuur functioneren.  

> Master

Na je bachelordiploma heb je rechtstreeks toegang tot de Master in de taal- en letterkunde. Je kunt ervoor kiezen om je talencombinatie van de bachelor verder te zetten, of om je te specialiseren in één van je talen uit de bachelor. Ook de Master in de vergelijkende moderne letterkunde en de Master in de historische taal- en letterkunde sluiten rechtstreeks aan. De educatieve master (120 sp)  ten slotte bereidt je voor op een loopbaan in het onderwijs (educatieve master). Na afloop van je bachelor of master kun je je ook nog in een derde taal verdiepen via een verkorte bachelor.

Arbeidsmarkt

Je diepgaande academische vorming met een goede talenkennis, een verfijnd taalgevoel, en een goed inzicht in zowel literaire als niet-literaire teksten, samen met algemene competenties als een creatief, probleemoplossend vermogen en een attitude van levenslang leren, zullen ervoor zorgen dat je in verschillende sectoren terecht kan.

Veel afgestudeerden in de Taal- en letterkunde vinden een gepaste baan in het bedrijfsleven (administratie, communicatiebureaus, public relations of marketing, bank- en verzekeringswezen enz.) en in het onderwijs, traditioneel een belangrijke afzetmarkt. Ook in het onderwijs voor volwassenen gaan veel studenten Taal- en letterkunde aan de slag.
Anderen zullen aan de slag kunnen als journalist, vertaler, redacteur of corrector, en dat in diverse media en sectoren van de bedrijfswereld. De culturele sector biedt arbeidskansen in musea, bibliotheken, culturele centra, festivals en organisaties. Voor afgestudeerden met een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de taal- of letterkunde biedt het wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijke perspectieven.
Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat meer dan 90% van de afgestudeerden Taal- en letterkunde werk vindt binnen het jaar. Een lijst met concrete beroepen van de afgestudeerden vind je op: www.taalenletterkunde.ugent.be/beroepen.