Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Duits, Turks)

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Studiepunten: 180

studieprogramma

Meer info