Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Engels, Turks)

De opleiding toegepaste taalkunde combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing. Talen studeren is echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken en schrijven. Je kiest vanaf de start voor twee vreemde talen én een volwaardig pakket Nederlands.

 

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Je wordt opgeleid als professionele taalgebruiker met een perfecte talenkennis. Als taalprofessional kan je niet zonder een sterk ontwikkeld gevoel voor correct en vlot Nederlands.

Daarnaast kies je ook twee vreemde talen (Engels, Frans of Duits is verplicht als één van de vreemde talen). De nadruk ligt op schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, op training met teksten (begrijpen, parafraseren, bediscussiëren, schrijven, samenvatten). Vertaaloefeningen zijn belangrijk, want ook dat is een manier om een vreemde taal tot in haar finesses te leren beheersen. Bovendien leer je verschillende digitale vertaal- en communicatietools kennen en gebruiken, waardoor je competenties ook op dat terrein gevoelig toenemen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je hebt veel belangstelling voor talen en culturen en je wil praktijk­gerichte taalvaardigheden aanleren op academisch niveau. Talen studeren betekent hier de talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, schrijven, spreken.

Je bent bovendien geïnteresseerd in recente ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie en staat open voor innovaties in de taaltechnologie (automatische vertalen, chatbots etc.). De verwachte voorkennis verschilt per taal. Voor Nederlands, Frans of Engels komt die overeen met de eindtermen van het secundair onderwijs. Voor de andere talen heb je geen voorkennis nodig.

De keuze voor de twee vreemde talen baseer je vooral op je eigen interesse voor en de binding met die bepaalde cultuur.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding bestaat uit een zeer grondige studie van het Nederlands en twee vreemde talen. Met het aanbod van Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks (uniek in Vlaanderen!) kan je vele combinaties maken. De algemene en gespecialiseerde vakken geven je een ruime kennis mee over de cultuurgeschiedenis van de talen, digitale toepassingen binnen de vertaal- en communicatiewereld en ook over wetenschappelijke methodologie. In het derde jaar heb je de keuze tussen het traject onderwijs en het traject toegepaste taalkunde. Eveneens in het derde jaar studeer je tijdens het eerste semester in het buitenland, wat een reële meerwaarde creëert. Als je Duits-Frans, Duits-Spaans of Frans-Spaans volgt, kun je nog meer buitenland­ervaring opdoen via het AEL-programma. Je spreidt je bacheloropleiding dan over vier jaar waarvan je twee jaar studeert aan verschillende universiteiten.
Meer informatie op www.ugent.be/lw/vtc/nl.

  • Master

Na de bachelor toegepaste taalkunde kies je één van deze masteropleidingen:

Vertalen
Je leert alle mogelijke soorten geschreven teksten omzetten in een andere taal. Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om goed te vertalen. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaal­methodes en gespecialiseerde terminologie en moet je vlot kunnen omgaan met allerhande digitale toepassingen. Je bent iemand die graag creatief bezig is met taal, en je hebt een grote zin voor precisie. Vertalen leer je in twee richtingen: uit de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd.

Tolken
Je wilt je specialiseren in het verbindingstolken of het mondeling vertalen van wat anderen zeggen. Daarvoor bouw je stapsgewijs de tolktechniek op. Je maakt je vertrouwd met de technieken die gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en je geeft daarna weer wat hij gezegd heeft), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten) en fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt). Je leert tolken in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd. Ook je mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands wordt verder aangescherpt.

Meertalige communicatie
Je wilt je specialiseren in het actieve gebruik van het Nederlands en je vreemde talen. Je wordt aangetrokken door communicatieopdrachten waar vreemdetalenkennis en interculturele competenties belangrijk zijn. Je kunt maar echt meertalig communiceren als je voeling en inzicht hebt in de verbale en non-verbale gewoontes, communicatieve do’s en don’ts en talige codes om boodschappen passend te verwoorden. Interculturele communicatie vergt een flinke dosis creativiteit.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Vertalen kun je doen als zelfstandige of als medewerker van een (internationaal) bedrijf of bij de overheid. Je kunt je bovendien specialiseren als beëdigd vertaler, terminoloog, vertaler-revisor, ondertitelaar of je kunt vertaalwerk combineren met creatieve copywritingopdrachten, het beheren van meertalige websites of sociale media-accounts en lokalisatie van software en videogames.

Tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk). Je kunt aan de slag als zelfstandig tolk of als medewerker van een tolkafdeling bij grote nationale of internationale organisaties, de overheid of in de privésector. Een afgestudeerde in het tolken beschikt over een zeer goede mondelinge taalvaardigheid, een sterk ontwikkeld concentratievermogen en is stressbestendig.

Voor meertalige communicatie kies je wanneer je met het idee speelt om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder, pr-medewerker, bedrijfsjournalist, redacteur, medewerker in een internationaal georiënteerd bedrijf, digital marketeer … Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele en digitale communicatie.
In elk van de opties kun je je ook verdiepen in het wetenschappelijk onderzoek of kiezen voor een loopbaan in het onderwijs (na de educatieve master).

Interessante getuigenissen van alumni lees je op DurfDenken.be.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord