Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Aan de oude naam van de opleiding Lichamelijke opvoeding werd de term Bewegingswetenschappen toegevoegd omdat die term verwijst naar de kern van de opleiding, met name een grondige wetenschappelijke studie met beweging als centraal thema. Het is een multidisciplinaire opleiding die de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken bestudeert.

Voor wie?

Als je kiest voor Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen dan kies je voor een opleiding waar bewegingsactiviteiten en wetenschappen in een evenwaardig pakket worden aangeboden. Een goede fysieke conditie en ervaring in een brede waaier van sporten is een voordeel.

Anderzijds veronderstelt de wetenschappelijke component van de opleiding ook een stevige voorkennis. Om de studies aan te vangen ben je idealiter sportief én heb je al een goede basis voor wetenschappen. Als je voor één van die twee componenten wat zwakker staat, dan zul je dat in de loop van het eerste jaar moeten bijwerken. De theoretische vakken in combinatie met de vele uren sport zorgen ervoor dat je over een flinke dosis doorzettingsvermogen moet beschikken om te slagen.

Opbouw

  • Bachelor

In de bacheloropleiding krijg je behoorlijk wat biomedische en natuurwetenschappelijke vakken voorgeschoteld. Een brede waaier aan menswetenschappen zorgt voor een evenwichtige opleiding. Je raakt intensief vertrouwd met de praktijk, theorie en methodiek van verschillende bewegingsactiviteiten: naast de individuele zijn er ook nog interactieve en artistieke bewegingsactiviteiten. Per jaar omvat dat gemiddeld acht uur per week. In het laatste bachelorjaar leer je die basisvaardigheden op een verantwoorde methodische en didactische manier over te brengen.

  • Master

In de master worden de onderzoeks- en beroepscompetenties uitgediept. De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef. Beroepscompetenties verwerf je vooral door stage te lopen. Naast de algemene vakken in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen is specialisatie mogelijk via één van de drie afstudeerrichtingen.

In de richting Sporttraining en coaching kan je je specialiseren in één sporttak. Om je de mogelijkheid te bieden in die discipline een zo hoog mogelijke graad als erkend trainer te bereiken is een bepaald instapniveau vereist, zowel op praktisch als op theoretisch gebied.

De richting Sportbeleid en -management bereidt je voor op een functie in het beleid en het beheer van sportorganisaties, zoals sportfederaties, -clubs, gemeentelijke en privésportcentra.

Recent is er de tendens om meer aandacht te besteden aan fysieke activiteit en fitheid in het kader van gezondheid. Als dat jou aanspreekt, dan is de richting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid iets voor jou. Binnen deze afstudeerrichting staat begeleiding voorop van specifieke doelgroepen in bewegingsactiviteiten, en fitnessbegeleiding, al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

 

Waarheen?

Traditioneel kwamen mensen met een diploma Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen grotendeels terecht in het onderwijs. De laatste jaren is er echter een heel gamma van functies ontstaan die eigen zijn aan de huidige tendens van vrijetijdsbesteding en sport. Voorbeelden daarvan zijn de functie van sportfunctionaris in stedelijke en gemeentelijke sportcentra, beheerder van private sport- en recreatiecentra, lesgever-animator in vakantiecentra of grote bedrijven, trainer in clubs of verenigingen, commerciële functies binnen bedrijven die zich bezighouden met sportgerelateerde producten ...

Een behoorlijk deel gaat verder in het bewegingswetenschappelijk onderzoek. Velen vinden bovendien vlot hun weg naar het bedrijfsleven (ergonomie, commerciële functies ...). Ook voor functies die niet direct aansluiten bij de opleiding wordt de wetenschappelijke vorming, het doorzettingsvermogen, de flexibiliteit en de sociaalvaardigheid van de afgestudeerde geapprecieerd.

Brochure over de tewerkstellingsmogelijkheden.