Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

De term bewegingswetenschappen verwijst naar de kern van de opleiding: het is een grondige wetenschappelijke studie met beweging als centraal thema. Deze multidisciplinaire opleiding bestudeert de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Het onderwijs erkent lichamelijke opvoeding als een volwaardig onderdeel in de vorming van jongeren. De sportbeoefening, zowel de competitieve als de recreatieve, maakt integraal deel uit van de vrijetijdsbesteding. Daarnaast is beweging ook een vast onderdeel geworden in het behoud van de gezondheid en de fitheid van kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en personen met een beperking. Voor al die taken zijn deskundigen nodig: leerkrachten, sporttechnische begeleiders, bewegingsbegeleiders en sportmanagers. De verruiming van het beroepenveld heeft ertoe geleid dat de term ‘lichamelijke opvoeding’ plaats heeft geruimd voor de meer omvattende benaming ‘lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen’. De term bewegingswetenschappen verwijst naar de kern van de opleiding waar de grondige wetenschappelijke studie van de bewegende mens centraal staat.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Als je kiest voor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen dan kies je voor een multidisciplinaire opleiding waar je de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken bestudeert en waar bewegingsactiviteiten en wetenschappen in een evenwaardig pakket worden aangeboden. Een goede fysieke conditie en ervaring in een brede waaier van sporten is een voordeel. Anderzijds vereist de wetenschappelijke component van de opleiding een stevige voorkennis van chemie en fysica. De theoretische vakken in combinatie met de vele uren sport zorgen ervoor dat je over een flinke dosis doorzettingsvermogen moet beschikken om te slagen.

Structuur

  • Bachelor

In de bachelor krijg je behoorlijk wat biomedische vakken en natuurwetenschappen voorgeschoteld. Een brede waaier aan menswetenschappen zorgt voor een evenwichtige opleiding. Je raakt intensief vertrouwd met de praktijk, theorie en methodiek van verschillende bewegingsactiviteiten. Per jaar omvat dat gemiddeld acht uur per week. Naast de individuele bewegingsactiviteiten (atletiek, zwemmen) zijn er ook nog interactieve (voet-, hand-, basket- en volleybal) en artistieke bewegingsactiviteiten (gymnastiek, dans). Tijdens de eerste twee bachelorjaren gaat vooral aandacht naar de technische en tactische basisvorming in de diverse disciplines. In het tweede jaar ga je ook op wintersportstage. In het laatste bachelorjaar leer je de basisvaardigheden op een verantwoorde methodische en didactische manier over te brengen aan anderen.

  • Master

In de master Bewegings- en sportwetenschappen worden de onderzoeks- en beroepscompetenties uitgediept. De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef. Beroepscompetenties verwerf je vooral door stage te lopen. De drie afstudeerrichtingen onderscheiden zich van elkaar door een verdiepend en gespecialiseerd pakket aan vakken en twee uitgebreide stages die eigen zijn aan de gekozen afstudeerrichting.
In Sporttraining en coaching kan je ervoor kiezen om je enerzijds te specialiseren in één specifieke sportdiscipline om een zo hoog mogelijke graad als erkend trainer te bereiken en anderzijds om de competenties van een algemene (top)sportcoach te verwerven. De richting Sportbeleid en sportmanagement bereidt je voor op een functie in het beleid en het beheer van sportorganisaties, zoals sportfederaties en -clubs, gemeentelijke en privésportcentra. Recent is er de tendens om meer aandacht te besteden aan fysieke activiteit en fitheid in het kader van gezondheid. Als dat je aanspreekt, dan is de richting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid iets voor jou. De bewegingsbegeleiding van specifieke doelgroepen en fitnessbegeleiding, al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra, staan hierin voorop.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

Traditioneel kwam je met een diploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen grotendeels terecht in het onderwijs. Ondertussen is er echter een heel gamma van functies ontstaan die eigen zijn aan de steeds meer geprofessionaliseerde sportwereld en de recreatie- en vrijetijdssector. Voorbeelden daarvan zijn de functie van sportfunctionaris in stedelijke en gemeentelijke sportcentra, beheerder van private sport- en recreatiecentra, lesgever-animator in vakantiecentra of grote bedrijven, trainer in clubs of verenigingen, commerciële functies binnen bedrijven die zich bezighouden met sportgerelateerde producten. Een behoorlijk deel gaat verder in het bewegingswetenschappelijk onderzoek. Velen vinden bovendien vlot hun weg naar het bedrijfsleven (ergonomie, commerciële functies ...). Ook voor functies die niet direct aansluiten bij de opleiding worden de wetenschappelijke vorming, het doorzettingsvermogen, de flexibiliteit en de sociale vaardigheden van de afgestudeerde geapprecieerd. Daardoor kan die zowel individueel als in team verantwoordelijkheid opnemen en gepast communiceren in een multidisciplinaire en brede maatschappelijke samenleving.

Brochure over de tewerkstellingsmogelijkheden.