Bachelor of Science in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)

Psychologie is de wetenschap over oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag en hoe die kennis toegepast kan worden in de psychologische hulpverlening en begeleiding van mensen in diverse situaties zoals in het gezin, op school, op het werk …

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

'Psyche’ is het Griekse woord voor geest, ziel. Letterlijk is psychologie dus de wetenschap van de menselijke geest. Ze heeft zich door de jaren heen meer en meer geprofileerd als een strikt wetenschappelijke discipline met een eigen methodologie. Vandaag omschrijven wetenschappers psychologie als de wetenschap over oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag en hoe die kennis toegepast kan worden in de psychologische hulpverlening en begeleiding van mensen in diverse situaties zoals in het gezin, op school, op het werk ... Psychologie bestudeert niet enkel het direct waarneembare gedrag, zoals de manier waarop een kind om aandacht vraagt, maar ook het indirect waarneembare gedrag zoals denken, voelen, de persoonlijke geaardheid. Het begrip ‘gedrag’ moet steeds ruim opgevat worden vanuit de lichamelijke en neuropsychologische processen die er aan de basis van liggen. Het moet in samenhang bekeken worden met de situatie, de totale persoonlijkheid en ook met de reactie van de anderen op dat gedrag.

Voor wie

Psychologen bestuderen ‘de mens’. Een goede mensenkennis is voor psychologen mooi meegenomen maar de kennis die we opdoen uit onze dagelijkse contacten is doorgaans zeer subjectief. Psychologie als wetenschappelijke discipline is in eerste instantie begaan met de objectiviteit van de waarneming. Dat veronderstelt een steeds verdere bekwaming in de gebruikte onderzoeksmethodes en een kritische houding ertegenover. De studie scherpt specifieke vaardigheden aan: zich inleven in probleemsituaties maar er ook afstand van kunnen nemen, luisteren, spreken voor een groep, relatievaardigheden enz. Vermits het voor toekomstige psychologen noodzakelijk is om op een verantwoorde manier om te gaan met resultaten van tests, observaties, enquêtes … vormen statistiek en data-analytische vakken een belangrijk onderdeel van de opleiding. Kennis van wiskunde uit het secundair onderwijs volstaat als voorkennis.

Structuur

  • Bachelor

In de bacheloropleiding verwerf je een brede kennis van de psychologische disciplines en je leert die inzichten aanwenden in onderzoek en praktijk. De opleiding voorziet daartoe in een stevige wetenschappelijke basis, een verkenning van de belangrijke praktijkvelden klinische psychologie, experimentele psychologie, bedrijfspsychologie en personeelsbeleid, en onderwijs. Ze biedt een coherent geheel van vaardigheidsleren op het gebied van onderzoeksmethoden, verwerking van onderzoeksgegevens, interpretatie en psychodiagnostiek. 

  • Master
De masteropleiding leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog. De afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit. In elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

Arbeidsmarkt

Afhankelijk van je afstudeerrichting, kom je als psycholoog in diverse sectoren terecht.

Klinisch psychologen
Een eerste belangrijke tewerkstellingssector is de gezondheidszorg. Uiteraard in psychiatrische ziekenhuizen maar ook in algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen. Ook in de geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis kan men bij psychologen terecht voor allerlei problemen van persoonlijke aard. Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld op de eerste lijn en in de welzijnszorg, de forensische sector, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten, CLB’s … Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines.

Bedrijfspsychologen
Bedrijfspsychologen kunnen rechtstreeks verbonden zijn aan een bedrijf of werken binnen een selectie- of consultingbureau. Ze zijn veelal verantwoordelijk voor rekrutering, personeelsselectie, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, training enz. Ze worden eveneens opgeroepen om veranderingen binnen het bedrijf te begeleiden. Naast de privéondernemingen zijn er meer en meer openbare diensten, ziekenhuizen en andere organisaties geïnteresseerd in het efficiënt runnen van hun zaak.

Theoretisch en experimentele psychologen
Veel studenten uit deze afstudeerrichting komen terecht in het domein van onderzoek en research. Dat kan gebeuren aan de universiteit of in privéonderzoekscentra: in laboratoria van farmaceutische bedrijven (bv. onderzoek naar de invloed van geneesmiddelen op het gedrag van dieren), in studiediensten van consumentenverenigingen of in de sector van de verkeerspsychologie. Sommigen houden zich met sportpsychologie bezig, anderen doen onderzoek voor constructeurs van computers.

Onderwijs
Studenten die in de bachelor kiezen voor de afstudeerrichting onderwijs, kiezen in de master vermoedelijk voor de educatieve master (120 sp). De educatieve master bereidt je voor op een job als leraar in de secundair onderwijs, hoger onderwijs of volwassenonderwijs. Maar ook buiten het onderwijs zijn er heel wat mogelijkheden.