Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk 'behandelen door bewegen'. Je moet interesse hebben in de bewegende medemens en de begeleiding bij stoornissen van die beweging, maar ook aanleg voor wetenschappen. Een goede fysieke conditie is evenmin onbelangrijk.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘behandelen door bewegen’. Maar in feite houdt die term veel meer in. Met alle beschikbare middelen proberen kinesitherapeuten de capaciteiten van de patiënt te optimaliseren: opnieuw leren lopen na een ongeval, specifieke ademhalingstechnieken aanleren om een hart- en/of longpatiënt een meer comfortabel bestaan te bieden, een bewegingsprogramma opstellen voor een diabetespatiënt, valpreventie geven aan ouderen, mobiliseren van de wervelkolom bij acute rugklachten ... Het is maar een greep uit het brede gamma van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Die waaier van taken breidt nog dagelijks uit en vereist een continue follow-up en een kritische geest.

Kinesitherapie is in feite zoals het leven zelf, voortdurend in beweging!

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Als je kiest voor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie dan kies je voor de wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorg. Je hebt dus niet enkel interesse voor de bewegende medemens en de begeleiding bij stoornissen van die beweging, maar ook voor wetenschappen.

Een goede voorkennis van chemie en fysica vormt een groot pluspunt bij de start en wordt aanbevolen.

Interesse voor het praktische werk van de kinesitherapeut en een sociale gerichtheid zijn absolute vereisten. Ook een zekere sportieve aanleg is meegenomen omdat een goede fysieke conditie als kinesitherapeut een niet te onderschatten voordeel is bij het uitvoeren van de behandelingstechnieken.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar). Het is de bedoeling dat je na de bachelor doorstroomt naar de master. Je voldoet na de bachelor nog niet aan het wettelijk vereiste aantal uren stage om je erkenning als kinesitherapeut aan te vragen. Naast beroepsspecifieke kinesitherapeutische competenties wordt ook aandacht geschonken aan bredere competenties (bv. maatschappelijke competenties, samenwerken en communiceren …). Doel is het vormen van polyvalente kinesitherapeuten die in alle settings van de gezondheidszorg inzetbaar zijn.

In het eerste jaar krijg je een ruime maar op de kinesitherapie toegepaste basiswetenschappelijke vorming. Al vanaf het eerste jaar leer je een aantal praktische basistechnische vaardigheden in de kinesitherapie. In het tweede jaar worden die inzichten verder uitgediept en geïntegreerd en in het derde jaar zet je een belangrijke stap naar het beroepsspecifiek handelen. Via kijkstages in het eerste jaar tot en met de eigenlijke stages van derde bachelor tot tweede master word je opgeleid tot het beroep.

  • Master

De masteropleiding omvat 120 studiepunten (2 jaar). In de masterjaren gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming. Je kiest een afstudeerrichting in een specifiek werkterrein op basis van je persoonlijke interesse (musculoskeletale aandoeningen, kinderen, inwendige aandoeningen, ouderen). De beroepsspecifieke kinesitherapeutische competenties en bredere competenties worden verder geïntegreerd bijgebracht. Daarnaast ligt het accent op de verdere klinische training via uitgebreide stages en het stimuleren van internationale en interculturele competenties.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als master kun je de job opnemen van kinesitherapeut in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra, bijzondere instellingen … Dat kan in loondienst of als zelfstandige. Verder kun je aan de slag in het gespecialiseerd onderwijs of als sportkinesitherapeut bij een club. Ook binnen het wetenschappelijk onderzoek is een groeiende markt te onderscheiden, evenals in een heel gamma van aanverwante domeinen (medisch afgevaardigde, functies binnen gezondheidsmanagement (bv. bij de overheid), researchfuncties in de industrie ...).

Wat revalidatie betreft, neemt de actieradius van de kinesitherapeut gestaag toe; denken we maar aan de opkomst van de revalidatie bij kankerpatiënten, de manuele therapie of aan de niet te verwaarlozen vergrijzing van de bevolking, met haar eigen problematiek en nood aan verzorging en behandeling. Ook de stijgende incidentie van een aantal inwendige aandoeningen zoals diabetes en obesitas doet de vraag naar kinesitherapeuten stijgen.

In de sportwereld ziet men ook meer en meer de nood aan specialisten in. Als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie heb je een ruime tewerkstellingsmogelijkheid. Het opleidingsaanbod van de UGent beantwoordt immers aan de behoeften van de moderne kinesitherapie.

De opleiding heeft ervoor gekozen met haar vier afstudeerrichtingen zo goed mogelijk de markt, de maatschappelijke noden, en de mogelijkheden tot tewerkstelling te volgen. De grootste groep studenten komt in de musculoskeletale praktijk terecht, meteen tevens de grootste arbeidsmarkt. Ook de andere afstudeerrichtingen (pediatrie, inwendige aandoeningen, en ouderen) spelen in op de maatschappelijke nood om de kinderen met disfuncties adequaat en professioneel op te vangen, en de steeds groter wordende populatie van ouderen en mensen met aandoeningen zoals hartfalen of kanker met de noodzakelijke professionaliteit te omkaderen. Het promoten van (eventueel aangepaste) fysieke activiteit is één van de belangrijkste doelstellingen van de kinesitherapeut in een ruime waaier van patiëntenpopulaties.