Master of Science in de gezondheidsbevordering

Indien je diploma niet vermeld staat, kan instroom eventueel wel toegelaten worden op dossier mits je aan bepaalde criteria voldoet. Je doet hiervoor een aanvraag bij de opleidingscommissie via het formulier ‘Aanvraag tot toelating tot de Master in de Gezondheidsbevordering'.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 7 SP
   • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie
  2. 12 SP
   • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
   • Master in de verpleegkunde en de vroedkunde
  3. 13 SP
   • Bachelor in de sociologie
  4. 15 SP
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
   • Bachelor in het milieu- en preventiemanagement
  5. 17 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
    • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
   2. opleidingen oude structuur:
    • Licentiaat in de kinesitherapie en licentiaat in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
  6. 20 SP
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Master in de ergotherapeutische wetenschap
  7. 23 SP
   • Bachelor in de geneeskunde
   • Bachelor in de tandheelkunde
  8. 25 SP
   • Bachelor in de biomedische wetenschappen
   • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
  9. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor in de psychologie
 3. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 62 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
    • Bachelor in de ergotherapie
    • Bachelor in de logopedie en audiologie
    • Bachelor in de medische beeldvorming
    • Bachelor in de mondzorg
    • Bachelor in de optiek en de optometrie
    • Bachelor in de podologie
    • Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen
    • Bachelor in de toegepaste psychologie
    • Bachelor in de verpleegkunde
    • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
    • Bachelor in de vroedkunde
    • Bachelor in de zorgtechnologie
    • Bachelor in het sociaal werk
    • Bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement
    • Bachelor sport en bewegen
    • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat de onderwijsvakken Bewegingsrecreatie en Lichamelijke opvoeding én de optie Adapted Phyiscal Activities werden gevolgd
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde assistent in de psychologie
    • Gegradueerde in audiologie
    • Gegradueerde in de optiek en optometrie
    • Gegradueerde in ergotherapie
    • Gegradueerde in kinesitherapie
    • Gegradueerde in logopedie
    • Gegradueerde in podologie
    • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er
    • Maatschappelijk assistent
    • Vroedvrouw