Master of Arts in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer

Deze master-na-masteropleiding bereidt je voor op een carrière met administratieve en/of culturele dimensies. In de praktijk zullen de administratieve en culturele opdrachten voortdurend door elkaar lopen.

master-na-masteropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding is de enige opleiding die archivarissen-documentbeheerders vormt op Vlaams universitair niveau. Ze wordt ingericht op interuniversitaire basis i.s.m. de Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. De verplichte vakken worden in Brussel gedoceerd; de keuzevakken kunnen ook in Leuven, in Gent of in Antwerpen worden gevolgd.

De administratieve dimensie vloeit voort uit het feit dat een document van bij zijn ontstaan in de administratie een archiefstuk is. Als archivaris die zich met hedendaags documentbeheer bezighoudt o.m. in administraties van bedrijven of overheidsinstellingen, zal je een contactpersoon zijn voor allerlei administraties van wie je de taken, bevoegdheden en de werking kent. Je geeft adviezen over ordeningsplannen en classificaties, over documentbeheersystemen, over vernietiging en bewaring, over workflow en digitalisering van de administratie.

Het culturele aspect komt vooral terug bij een functie in statische archieven: als archivaris orden je documenten die hun administratieve waarde verloren hebben, je bestudeert ze, schrijft erover en stelt ze tentoon. In de praktijk lopen de administratieve en culturele opdrachten van de archivaris voortdurend door elkaar.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding bestaat uit drie componenten: algemene archivistische vakken, keuzevakken, stage en masterproef.

De basis bestaat uit de vakken in de archivistiek, die erop gericht zijn jou de theoretische, methodologische en praktische kennis bij te brengen die je bij de uitoefening van je beroep nodig hebt. Via de keuzevakken vul je je archivistisch profiel aan. Door de stage en de masterproef specialiseer je je in statisch of dynamisch archief. De verkregen kennis wordt in praktijk gebracht en omgezet in wetenschappelijke en praktische competenties. De stage vormt bovendien een eerste introductie in het beroepsleven.

Arbeidsmarkt

Je kunt zowel in overheidsinstellingen als in bedrijven terecht. Het beroep van archivaris-documentbeheerder biedt heel wat mogelijkheden en afwisseling.