Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen

In zijn meest essentiële betekenis gaat het met communicatie om het overbrengen van een boodschap. Enerzijds bestudeert de communicatiewetenschap daarbij de massamedia die een vorm van duplicatietechnologie vereisen: drukkunst, radio, televisie, film, digitale tekst, foto’s, beelden … Anderzijds vormen ook de communicatieprocessen, zowel (inter)persoonlijk als voor organisaties, een centraal aandachtspunt.

Daarbij hebben we het zowel over interne bedrijfscommunicatie als externe marketingen corporate communicatie. Maar ook in de bredere zin van het woord worden communicatie, en dus ook communicatiewetenschap, alsmaar belangrijker in onze samenleving.
Dagelijks worden we overspoeld door nieuwsberichten, reclameboodschappen, radio- en televisieprogramma’s, tweets, likes, sms’en en videoclips … Zelf bloggen en sharen we informatie op diverse sociale media, en nagenoeg elke onderneming en instelling ontwikkelt tegenwoordig een multimediale strategie voor public relations en image building. Als gebruiker zijn we in sneltempo mobieler, (inter)actiever, (socialer) genetwerkt en veeleisender geworden in onze manier van communiceren en media consumeren. De journalist, de televisiemaker en de communicatiespecialist van morgen moeten daarop weten in te spelen, en de machtsverhoudingen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ spelers als Facebook, Apple of Google vormen meer dan ooit een uitdaging voor mediabedrijf en beleidsmaker. Communicatie is met andere woorden één van de belangrijkste aspecten geworden van het sociale leven in de eenentwintigste eeuw. Wetenschappelijk onderzoek is daarom niet alleen maatschappelijk relevant, maar ook een eerste vereiste voor de onderbouwing van een aangepast beleid, gebruikersgecentreerde innovatie in de media, en een beter inzicht in de implicaties en uitdagingen voor de media van vandaag en morgen.

Voor wie?

Cruciaal is dat jij interesse hebt om de samenleving grondig en systematisch te bestuderen op het vlak van menselijke communicatie. Dat impliceert dat je sterk geïnteresseerd bent in media en communicatie en de impact die ze hebben op de samenleving. Je volgt de actualiteit op en je hebt een open en kritische geest. Verschillende verklaringsmodellen en theorieën vergelijken en kritisch afwegen schrikt jou zeker niet af. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Een werkbare taalvaardigheid (Nederlands, Engels en Frans) is wel van belang, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren enz.

Opbouw

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen organiseert drie bacheloropleidingen, met name Politieke Wetenschappen, Communicatiewetenschappen en Sociologie. Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de drie richtingen.

  • Bachelor

De Bachelor in de communicatiewetenschappen is een academisch- wetenschappelijke studierichting. De klemtoon ligt op een generalistische opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden. De nadruk ligt daarom op theoretisch onderbouwd wetenschappelijk onderzoek. Dat impliceert ook de studie van de productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Tot slot is er in de bachelor ook ruimte voorzien voor internationale uitwisseling.

  • Master
Een master is een wetenschappelijke opleiding waar de student zich verdiept in het gekozen vakgebied. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes moeten bewezen worden in een masterproef, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk. In de master heb je de keuze uit vier afstudeerrichtingen: Communicatiemanagement; Film- en televisiestudies; Journalistiek; Nieuwe media en maatschappij.

Waarheen?

Je komt met dit diploma terecht in tal van sectoren en functies waarbij communicatieprocessen en/of massamedia centraal staan. Je kan aan de slag bij de meer traditionele media, bijvoorbeeld als redactiemedewerker of journalist bij een krant, tijdschrift, de radio, televisie of online media. Maar je kan evengoed terecht bij bedrijven die aan de media gerelateerd zijn zoals productiehuizen, bioscoopketens of netwerkbeheerders. Of bij bedrijven die zich focussen op nieuwe media (telecom, internet, app-ontwikkelaars…). Er zijn natuurlijk ook veel functies binnen communicatiemanagement mogelijk, bijvoorbeeld in een communicatieadvies-, reclame- of marktonderzoekbureau. Of je kan aa n de slag in de marketing- of communicatieafdeling van een bedrijf, bijvoorbeeld als reclamemanager, mediaplanner, woordvoerder, PR-verantwoordelijke, chef interne communicatie … Bij de overheid kan je op de verschillende niveaus aan de slag, maar ook bij internationale organisaties of bij politieke partijen, mutualiteiten, vakbonden… Je komt dan terecht in functies als woordvoerder, persvoorlichter, communicatieadviseur, voorlichtingsambtenaar, of als beleidsmedewerker of –adviseur. Tot slot is er ook nog de wereld van het onderwijs en van het academisch onderzoek.

+++/---

Daarnaast is er een ruim aanbod van communicatiemanagementfuncties. Veel afgestudeerden komen terecht in een communicatieadviesbureau of een marktonderzoeksbureau. Of ze gaan aan de slag op de communicatieafdeling van commerciële bedrijven (als reclamemanager, PR-verantwoordelijke, manager van de interne communicatie etc.), van not-for-profit organisaties (als manager van gezondheidscommunicatie, fondsenwerving etc.) of zelfs van de overheid (als woordvoerder, voorlichter etc.). Tot slot is er ook nog de wereld van het onderwijs en van het academisch onderzoek.